Fardhu-Fardhu Puasa

Fardhu  puasa  ada dua;  niat  dan  menahan  diri  dari hal-hal yang membatalkan  puasa: 1. Niat Berniat dilakukan dalam hati dan tidak disyaratkan untuk  mengucapkannya  dengan  lisan.  Niat  wajib dilakukan  di malam  hari  sebelum  terbit  fajar untuk  tiap• tiap   hari    selama   bulan    Ramadlan    walaupun    untuk mengqadla puasa  Ramadlan  (di lain bulan  Ramadlan). Jika ada  seseorang   yang…

Baca Lanjut
ke atas