fardhu puasa

Syarat – syarat wajib puasa

Puasa Ramadlan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang baligh, berakal clan mampu melaksanakannya. Tidak sah puasa yang dilakukan oleh orang kafir asli atau orang murtacl. Begitu juga tidak saha puasa dari perempuan yang sedang haidh atau nifas. Maka seandainya perempuan yang sedang haidh dan atau nifas tetap berpuasa pada waktu keluar darah, maka puasanya tidak…

Baca Lanjut
ke atas